16 kwietnia 2018

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS NA STWORZENIE GRY DYDAKTYCZNEJ!MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
NA STWORZENIE GRY DYDAKTYCZNEJ Z KAMIENI
DLA UCZNIÓW KLAS I-III
uczęszczających do świetlicy szkolnej
Pod hasłem:
„Gra na kamieniu się rodzi!”
Serdecznie zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie, którego celem jest stworzenie gry dydaktycznej z kamieni. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować zestaw kamieni do gry oraz krótką instrukcję zabawy.
 Tutaj liczy się kreatywność! Zadanie może być wykonane zespołowo i z pomocą nauczycieli! Wyjdźcie na dwór, poszukacie kamieni i zamieńcie je w pionki, kostki, figurki lub w co tylko chcecie! Prześlijcie do nas zdjęcie Waszej gry i instrukcję.
                    I.        Organizator:  Świetlica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

                  II.        Osoby odpowiedzialne: Monika Sylwanowicz, Anna Lis.

                 III.        Cele konkursu:

Ø Rozbudzenie kreatywności wśród uczniów.
Ø Kształtowanie logicznego oraz przyczynowo-skutkowego myślenia.
Ø Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
Ø Rozwijanie umiejętności zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
Ø Poznawanie i umiejętność wykorzystania różnorodnych technik
w pracach plastycznych.

                IV.        Warunki konkursu
Ø Udział w konkursie ma charakter międzyszkolny i jest skierowany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej uczęszczających do świetlicy szkolnej.
Ø Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć grę dydaktyczną o dowolnej tematyce z wykorzystaniem kamieni. Do gry musi być dołączona instrukcja.
Ø Gra powinna być przystosowana dla co najmniej dwóch osób.
Ø Gra może być wykonana zespołowo, przez grupę osób liczącą nie więcej niż 5 osób, nie licząc nauczyciela.
Ø Każda szkoła może przesłać nie więcej niż 3 propozycje gier.
Ø Wykonaną grę należy sfotografować  i wraz z instrukcją w formacie MS Word/ Open Office/ PDF przesłać drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
Ø Zdjęcie może być wykonane telefonem, musi jednak być wyraźne, w  miarę możliwości ostre i nierozmazane.
Ø Wraz ze zdjęciem prosimy o podanie informacji:
·       nazwa i adres szkoły,
·       imiona i nazwiska osób zaangażowanych w wykonanie gry,
·       imię i nazwisko nauczyciela,
·       adres poczty elektronicznej (do korespondencji).

                  V.        Termin nadsyłania zdjęć.
Ø Prace prosimy przesyłać do 7 maja 2018r. Do północy.
Ø Zdjęcie oraz instrukcję prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

Najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone
i zaprezentowane na blogu świetlicy
Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie.
J

                VI.        Rozstrzygnięcie konkursu.
Ø Jury powołane przez organizatorów wybierze najciekawszą grę dydaktyczną spośród nadesłanych propozycji.
Ø Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:
·       Dydaktyczny wymiar gry.
·       Oryginalność i pomysłowość.
·       Estetykę wykonanej gry.
·       Jasność i zrozumiałość zasad.

Ø Zespoły nagrodzone oraz wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane drogą elektroniczną. Informacje zostaną przesłane na wskazany przez Uczestników adres e-mailowy.

              VII.        Uwagi.
Ø Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania zdjęć konkursowych na blogu szkolnym.
Ø Rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletnich autorów prac wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich dzieci przez organizatora konkursu dla celów statutowych oraz na bezpłatne wykorzystanie zdjęć przesłanych na konkurs.
Ø Nadesłanie prac jest jednoczesne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 maja 2018 r.

ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY I WIELU POMYSŁÓW! ;)

Organizator: Monika Sylwanowicz, Anna Lis